Úhrady za služby poskytované v DD a DSS Krupina

 

Úhrady za poskytované sociálne služby  sú stanovené v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia  č. 20/2012 Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v znení neskorších predpisov.

Poberatelia sociálnych služieb platia úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti:

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo je bezplatné

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby závisí od stanoveného stupňa odkázanosti

II. stupeň                         0,70 €/deň

III.stupeň                         1,00 €/deň

IV. stupeň                         1,80 €/deň

V.  stupeň                         2,20 €/deň

VI. stupeň                         3,20 €/deň

 

Obslužné činnosti

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke, kde sa pripravujú dva typy jedál - racionálna a diabetická. Výška stravnej jednotky je zložená pri racionálnej strave z ceny potravín zvýšená o 15% režijných nákladov a výška stravnej jednotky pri diabetickom stravovaní je zložená z ceny potravín zvýšená o 15% a pripočítané 15%  režijné náklady

 Výška celodennej stravnej jednotkypri racionálnej strave je  3,22 €

                                    pri diabetickej strave je  3,71 €

 

Bývanie

Výška úhrady za bývanie sa určuje podľa podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú poberateľ užíva

základná denná sadzba za m2                                   0,12 €/deň

ak izbu obývajú 2 osoby zvyšuje sa  o                       0,30 €/deň

zníženie úhrady ak bývajú viac ako 3 osoby               0,05 €/deň

za spoločné priestory                                                0,06 €/deň

za základné vecné plnenie bývania                             0,30 €/deň

individuálne (vlastný spotrebič)                                  0,06 €/deň

 

Upratovanie                                                    0,50 €/deň

Pranie, žehlenie a údržba bielizne                 0,50 €/deň 

      Súčet denných úhrad vynásobený počtom odbývaných dní tvorí mesačnú úhradu za všetky služby.

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
09. 08. 2019  DODATOK304 kB [pdf]
09. 08. 2019  Výpočtový list253 kB [pdf]
09. 08. 2019  ZMLUVA436 kB [pdf]
09. 08. 2019  Zmluva o platení časti úhrady271 kB [pdf]