Kontakt

Domov dôchodcov a  domov sociálnych služieb
Partizánska 24/2, 963 01 Krupina

 

Riaditeľka DD a  DSS  Krupina

Mgr. Anna Korčoková
tel.:045/55 19 125, 0904 961 136
e-mail: ddkrupina.riaditel@gmail.com

Vedúca ekonomicko-prevádzkového  úseku

zástupca riaditeľa

Ing. Andrea Kótová
tel.: 045/53 93 424
e-mail: ddkrupina@gmail.com, ekonom@ddkrupina.sk,

Stravovanie

Jana Dadová

tel.: 045/53 93 424

Vedúca sociálno-zdravotného úseku

Mgr. Mariana Baťová  
tel.: 045/55 11 532
e-mail: ddkrupina@gmail.com

Hlavná sestra

Bc. Gabriela Bellová

045/5512193

e-mail: ddkrupina@gmail.com

Zdravotný úsek

0911 067 945

IČO:00648523
DIČ:202 112 0376

fax:045/55 19 125

č. príjmového účtu:  

7000405755/8180  Štátna pokladnica

 


Mohlo by Vás zaujímať: