Kontakt

Domov dôchodcov a  domov sociálnych služieb
Partizánska 24/2, 963 01 Krupina

 

Riaditeľka DD a  DSS  Krupina

Ing. Andrea Kótová - dočasne poverená riaditeľka
tel.:045/55 19 125, 0904 961 136
e-mail: ddkrupina.riaditel@gmail.com


Ekonomicko-prevádzkový  úsek

Vedúca a zástupkyňa riaditeľky: Ing. Andrea Kótová

Stravovacia referentka:  Jana Dadová

Účtovníčka:  Veronika Šípková

tel.:  045/53 93 424
e-mail:  ddkrupina@gmail.com, ekonom@ddkrupina.sk,


Sociálno-zdravotný úsek

Vedúca:  Mgr. Mariana Baťová

Sociálna pracovníčka:  Bc. Alexandra Vištiaková

tel.:  045/55 11 532
e-mail:  ddkrupina@gmail.com

Sestra:  Bc. Gabriela Bellová

tel.:  045/55 12 193, 0911 067 945
e-mail:  ddkrupina@gmail.com


IČO:00648523
DIČ:202 112 0376

Č. príjmového účtu7000405755/8180  Štátna pokladnica

 


Mohlo by Vás zaujímať: