Spevácka skupina Bzovíčanka

56-PA130652ww

Mesiac úcty k starším

 

 Október je mesiacom úcty k starším, kedy častejšie myslíme na tých, ktorí už prežili značnú časť svojho života a my im za to prejavujeme úctu a vďačnosť.

  Pri tejto príležitosti navštívila naše zariadenie spevácka skupina pri Jednote dôchodcov z obci Bzovík – Bzovíčanka. Klientov potešili pestrým programom - spevom, hovoreným slovom a na heligónke im zahrali známe  ľudové piesne, ktoré im pripomenuli mladosť. Niekomu sa objavila v očiach slzička radosti, ale niektorí si so Bzovíčankou  aj zaspievali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Srdečne  im ďakujeme za návštevu, ovocie, bohatý kultúrny program a dobrú náladu, ktorú priniesli  medzi našich obyvateľov.

                                                                                                                                                                                  

 

 

Priložené fotografie