Poďakovanie za finančnú podporu projektu

20161025-nadácia SPP

 

     DD a DSS na Partizánskej ulici v Krupine sa každoročne zapája do vyhlásených grantových  výziev, v rámci ktorých bolo podporených niekoľko projektov. Cieľovou skupinou projektov boli prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia a hlavným cieľom týchto projektov predovšetkým bolo:

-          sebarealizácia, udržanie pracovných návykov, zdravý a pozitívny životný postoj, čím by klientka svojou aktivitou pritiahla k činnosti aj ostatných klientov zariadenia.

-          stimulácia zmyslov, povzbudenie jednotlivca pri emočných prejavoch, čím by sa zlepšila kvalita jej života v zariadení.

     DD a DSS ďakuje Nadácii SPP za finančnú podporu grantových projektov OPORA – 2016v sume: 503 €, príspevky boli použité na výstavbu pyramídy pre bylinky (350 €) a zakúpenie záhradnej hojdačky (153 €).

      Ďakujeme za spoluprácu a prejavenú priazeň v roku 2016.

 

 

Priložené fotografie