Návšteva predsedu BBSK v DD a DSS Krupina

1

Dňa 10. 10. 2019 v rámci aktivity BBSK  "Kraj na cestách" navštívil predseda BBSK Ing. Ondrej Lunter naše zariadenie. 

Pri tejto príležitosti zablahoželal dvom obyvateľkám k životným jubileám. Obidve sa dožívajú krásnych 90 rokov.

Priložené fotografie