Pomáhali ...

tablet Huawei

Nadácia SPP nám v roku 2020 schválila dotáciu vo výške 700 € na nákup germicídneho žiariča a tabletu.

Pravidelným používaním germicídneho žiariča sme zabránili rozširovaniu vírusu po zariadení a prostredníctvom tabletu sa naši klienti mohli aspoň virtuálne skontaktovať so svojimi príbuznými.


Priložené fotografie