Hygienou proti vírusom

rukavice

V roku 2020 nám bola schválená dotácia od Nadácie Orange vo výške 250 € na projekt "Hygienou proti vírusom" 

Nákupom dezinfekčných gélov a jednorázových rukavíc sme zabezpečili zvýšenú hygienu zamestnancov a klientov DD a DSS Krupina

Priložené fotografie